Energie Circulaire Economie
Bedrijven Inwonersinitiatief Overheidsinstantie
 • Stroomversnellers G&V chevron_right

  Circulaire economie
  De circulaire economie krijgt een steeds grotere rol krijgt in Nederland én in Gooi en Vechtstreek! De kijk en de manier waarop we omgaan met producten, materialen en grondstoffen(ketens) verandert. In een circulaire economie wordt bestaat geen afval en worden grondstoffen steeds opnieuw gebruikt In Gooi en Vechtstreek wordt gefocust op het ontwikkelen en faciliteren van circulaire initiatieven. Het verbinden van circulaire initiatieven aan elkaar én het verbinden aan lokale werkgelegenheid en het creëren van ‘maatschappelijke meerwaarde’ staan hierbij centraal. Samen met overheden, ondernemers, onderwijsinstellingen en inwoners.

  Energie
  De ambitie voor Nederland is het verminderen van broeikasgasemissies in 2050 met 80 tot 95% ten opzichte van 1990. Dit geldt ook voor alle gemeenten in Gooi en Vechtstreek. Daarom werken we, samen met alle regionale partners én vooral inwoners, de komende jaren hard aan een duurzame en klimaatbestendige regio. Hierbij staan verduurzaming van de gebouwde omgeving en het besparen van energie centraal. Samen met inwoners, netbeheerders, waterschappen, woningcorporaties, energiecoöperaties en gemeenten nemen we onze verantwoordelijkheid voor de (energie)transitie in Gooi en Vechtstreek.

  In Gooi en Vechtstreek werken inwoners, bedrijven, instellingen en overheden samen aan de verduurzaming van de regio. Alle partijen die nu al bezig zijn met een of beide onderwerpen, zijn ‘de stroomversnellers’ van deze regio. Welke stroomversnellers er in de regio zijn op het gebied van circulaire economie en duurzame energie in Gooi en Vechtstreek vindt u op deze pagina.